Skozi preko 200 uspešno rešenih primerov zelo dobro razumemo potrebe družinskih podjetij.

Vsi si znotraj družine želimo lahkotne odnose s čim manj stresnimi situacijami. Ko se družina sooči s prenosom podjetja na naslednjo generacijo, se pojavi kar nekaj nepričakovanih izzivov.

Družina po naravi ni najbolj strukturirana celica, kar se večinoma preslika tudi v podjetniški del, ki nosi to čustveno noto družine. Stres v družinskih podjetjih je pogosto odraz raznih nejasnosti v celotni strukturi podjetja in načinu medsebojnega usklajevanja. Družinski člani, ki skupaj delujejo tudi v poslu ponavadi težje najdejo skupen jezik kot podjetniki, ki jih primarna družina ne povezuje.

Ob predaji vodenja na naslednjo generacijo, se še toliko bolj vklopijo razna čustva staršev in naslednikov, ki niso najbolj podporna za kvalitetno predajo posla in odgovornosti.

Seveda večina teh čustev, kot so strah in nezaupanje, izhaja ravno iz nejasnosti, na kakšen način bodo nasledniki vodili podjetje naprej. Do neke mere je to seveda znano, manjkajo pa končne finese v strukturi in jasni dogovori, ki jih tudi zapišemo v Družinski Ustavi.

Za mlajšo generacijo vse bolj postaja pomembno, da si oblikuje strukturo, ki jim bo poleg dela omogočala dovolj časa za družino in kvalitetno življenje brez vsakdanjih stresnih situacij.

V kolikor nasledniki ne vzpostavijo načina vodenja, ki jim dopušča jasnost in uravnotežen življenski slog, pogosto izgubijo motivacijo za nadaljni razvoj in vodenje podjetja.

Z družino in nasledniki podjetja oblikujemo strukturne rešitve vezane na jasno delitev funkcij, odgovornosti in pristojnosti ter načine medsebojnega usklajevanja, poročanja in postavljanja prioritet.

Z našim dodelanim konceptom smo številnim družinskim podjetjem optimizirali poslovanje. Najbolj pomembno je, da smo odstranili številne stresne situacije. Z nasledniki oblikujemo zelo jasno strukturo vodenja, ki jim omogoča bolj učinkovito porabo njihovega časa.

Ponosni smo, da se skozi naš proces nasledniki med seboj še bolj povežejo in ustvarijo močno skupno namero.

Družinske cilje dosežemo na način, da jasno definiramo predvsem:

  • skupno vizijo in strategijo nadaljnjega razvoja podjetja;
  • prevzem ključnih funkcij, odgovornosti in pristojnosti;
  • razdelitev nalog glede na zastavljene prioritete;
  • način učinkovitega odločanja lastnikov.
Dogovore zapišemo v Družinski Ustavi, ki zajema tudi:

  • pravična izplačila in določitev rente za starše;
  • kaj dobijo tisti potomci, ki podjetja ne prevzemajo;
  • izstopni pogoji naslednika in določitev višine izplačila;
  • delo zakonskih partnerjev in zaposlovanje družinskih članov.

KAJ SO ELEMENTI KVALITETNEGA SVETOVANJA?

Svetovanje v osnovi zvišuje stopnjo pripravljenosti na spremembo za podjetnikov napredek.

Nujno je, da rešitev izhaja iz podjetnika. Da jo res razume in zanj predstavlja dodano vrednost za delovanje podjetja.

Naše stranke občutijo konkreten doprinos z visoko stopnjo strukturiranosti procesa in jasno metodologijo dela.

Tak način dela nam omogoča učinkovito razreševanje izzivov, ki podjetju dolgoročno škodijo, podjetnikom pa povzročajo stres.


KAKO V PRAKSI POTEKA DELO Z NAMI?

Pošljite nam povpraševanje ali nas pokličite. Poslali vam bomo vprašalnik, ki nam služi kot priprava na brezplačno online srečanje.

Sledi 30 minutni online sestanek. Zastavimo vam dodatna vprašanj za našo pripravo. Obenem se dogovorimo za termin enournega brezplačnega info srečanja. Sestanek poteka v živo v naših prostorih na Vodovodni 100 v Ljubljani.

Na tem brezplačnem informativnem srečanju ugotavljamo vaše ključne izzive. Pojasnimo, kako konkretno vam lahko svetujemo. Po sestanku prejmete našo nezavezujočo ponudbo.Želite nov vpogled v vaše poslovanje?

Srečajte se z nami na brezplačnem informativnem sestanku.Za še boljšo izvedbo informativnega sestanka vam predlagamo da odprete spodnjo povezavo in označite trditve, ki držijo za vaše poslovanje.


IZPOLNITE VPRAŠALNIK

Vprašalnik uporabljamo zgolj kot pripravo na informativni sestanek.