Duhovno poslovno mentorstvo

Kaj vas v življenju iskreno motivira?

Je to biti uspešen, slaven, bogat? Ali imate kot podjetnik premalo prostega časa in preveč dela? Bežite v delo in nabirate preveč nadur?

Ali v življenju resnično živite svoje poslanstvo?


V naših mentorskih programih vas podpremo, da si v življenju ustvarite ravnovesje med poslovnim in privatnim delom. Dosežete več miru in stabilnosti. Kar posledično prinaša več zdravja in manj stresnih trenutkov.

Posebnost naših programov je, da dosežete trajnostne cilje, s katerimi se dobro počutite. Sistematično vas podpremo pri odločanju na način, da so rešitve z vami resnično ponotranjene.


Kako to izvedemo:
 • Združujemo različne tehnike in prakse tako klasičnih psihosocialnih metod ter alternativno komplementarnih ved.
 • LightGuide zaščitena metodologija.
 • S poglobljeno analizo in prepoznavanjem notranjih omejujočih prepričanj ustvarimo individualiziran program mentoriranja.
 • Srečanja potekajo v naših poslovnih prostorih, kjer imamo vzpostavljene podporne sisteme za lahkotno ponotranjenje novega znanja.
 • Podajanje konkretnih individualiziranih usmeritev za delo doma med samimi srečanji.
 • Pri delu uporabljamo multidisciplinarni pristop.
 • Uporaba različnih komunikacijskih tehnik.
 • Redno izpolnjevanje sprotno zastavljenih ciljev.
 • Osnovne tehnike postavljanja lastnega biopolja.

Rezultati izvedbe programa:
 • Življenjsko ravnovesje med osebnim in poslovnim.
 • Več miru in stabilnosti.
 • Manj stresa in več zdravja.
 • Več samozavesti - zaupanje vase.
 • Boljša koncentracija
 • Uporabna orodja in tehnike za samo-stabilizacijo

Solastniška - Družinska Ustava

Skupno vodenja in učinkovito soodločane je za lastnike pogosto velik izziv.

Poslujemo v času kompleksnih sprememb, ki zahtevajo hitre in kvalitetne poslovne odločitve.


V praksi se izkazuje, da bodo na poslovni poti pridobivala podjetja, ki imajo jasnost, stabilne odnose ter dobro nastavljeno strukturo vodenja in odločanja.


Elementi kreiranja skupne vizije:
 1. Osebna vizija vsakega solastnika posebej – kaj je njegova srčna poslovno-osebna želja;
 2. Usklajevanje želja, osebne in skupne vizije – pomembno je, da »pihate v isti rog«;
 3. Celostna usklajenost osebnih želja solastnikov – dolgoročno učinkovita strategija;
 4. Jasna določitev funkcij, pristojnosti in odgovornosti vsakega lastnika posebej;
 5. Določitev doprinosa posameznika ter plače, nagrade, izplačevanje dobičkov.

Ključno je, da bo podjetje stabilno in uspešno na dolgi rok, lastniki pa v dobrih medsebojnih odnosih.

Prvi del je oblikovanje jasne skupne vizije. Drugi zajema učinkovite celostne dogovore.


Ključni elementi solastniških dogovorov:
 1. Izstopni pogoji lastnika; določitev vrednosti deleža in izplačevanje.
 2. Dogovori, kaj se zgodi, če pride do dedovanja po enem od solastnikov?
 3. Možnost dela zakonskih partnerjev in kriteriji zaposlovanja otrok solastnikov.
 4. Redni solastniški sestanki in ključne tematike pogovorov – se dobiček izplačuje?

Ključno je, da se dogovori sklenejo v duhu, da ne glede na situacijo, podjetje uspešno posluje naprej.


Poslovni učinki:
 • Ugotovimo želje in možnosti, kako solastniki še bolj učinkovito vodijo podjetje.
 • Pomembno je, da nastavimo jasno vizijo in optimalno vodenje podjetja v prihodnosti.
 • Nastavimo strategijo, kako delegirati naloge, da ostane dovolj časa za delati ključne stvari.

Pomembno je, da:
 • so osebne srčne želje posameznika in skupna vizija solastnikov dolgoročno usklajene;
 • jasno določimo funkcije, prisojnosti in odgovornosti vsakega solastnika posebej;
 • s tem dobimo jasnost doprinosa za dobiček ter osnovno plačo in nagrade.

Izbor ključnih kadrov

Pravi ljudje na prava mesta.

Iščete nove zaupanja vredne zaposlene ali želite svojo obstoječo ekipo ključnih zaposlenih še bolj povezati in poenotiti?

Pri našem kadrovskem svetovanju dajemo največji poudarek ravno na kompatibilnosti zaposlenih z vodjo oziroma lastnikom/co.


Živimo v času, ko je harmoničen tim izjemnega pomena za prihodnost podjetja in lahko dobrodejno vpliva tudi na okolje (splošno prihodnost). Harmoniziran tim pomeni, da so zaposleni pravi ljudje, ki čutijo poklicanost za podjetje in želijo dolgoročno prispevati k razvoju.

Pomembno je, da ste v začetni fazi izbora vi kot lastnik/ca podjetja aktivno vključeni pri samem procesu. To pomeni da prihajate k nam na srečanja. Tako lahko naglasimo vaše želje in izzive glede kadrov. Na podlagi izčrpne analize strukture zaposlenih naredimo načrt za izbor želenega delovnega mesta.

Črpamo iz vaših vrednot (tako osebnih kot poslovnih), vizije poslovanja ter vaših prijetnih in manj prijetnih izkušenj pri preteklem izbiranju kadrov. Skozi proces ugotovimo kakšna oseba bo kompatibilna z vami, katera predznanja so potrebna in katere relevantne kompetence so nujne.


Kako to izvedemo:
 • Opravimo razgovore s ključnimi zaposlenimi, da dobimo pristen vpogled v delovanje podjetja.
 • Pripravimo analizo splošnega stanja v podjetju.
 • Naredimo načrt za izvedbo programa, ki je individualiziran za vaše podjetje.
 • Ustvarimo profilacijo delovnega mesta na podlagi vaših vrednot in vizije poslovanja.
 • Spišemo jasen in razumljiv oglas za delovno mesto.
 • Določimo časovnico za izvedbo kadrovskih razgovorov.
 • Odvodimo proces kadrovskih razgovorov.

Rezultati izvedbe programa:
 • Pravi ljudje na pravem mestu - izboljšana struktura podjetja.
 • Nova zaposlitev osebe, ki je z vami kompatibilna.
 • Večja usklajenost in lahkotnejše delovanje zaposlenih.
 • Jasno določene prioritete in pričakovanja delovnega mesta.
 • Trajnost delovanja podjetja na nivoju odnosov, zdravja in vključenosti.

Katere izzive vam lahko pomagamo rešiti?


Spoznajte nas in za vas prilagojene rešitve na brezplačnem informativnem sestanku. Pokličite nas oziroma nam pišite na email. Lahko pa enostavno izpolnete kontaktni obrazec in poklicali vas bomo za določitev termina brezplačnega informativnega sestanka.

Lahko pa enostavno izpolnete kontaktni obrazec in poklicali vas bomo za določitev termina brezplačnega informativnega sestanka.