Skupno vodenja in učinkovito soodločane je za lastnike pogosto velik izziv.

Poslujemo v času kompleksnih sprememb, ki zahtevajo hitre in kvalitetne poslovne odločitve.

Dejstvo je, da se časi vedno hitreje spreminjajo. S tem se iz leta v leto spreminja zahtevnost in način poslovanja. Še posebej to velja za delo z ljudmi - zaposlenimi, kupci, dobavitelji.

V praksi se izkazuje, da bodo na poslovni poti pridobivala podjetja, ki imajo jasnost, stabilne odnose ter dobro nastavljeno strukturo vodenja in odločanja.

Rezultat našega dela je jasna komunikacija med solastniki in odgovorno skupno sprejemanje odločitev.

Izvajamo strukturirano iskanje rešitev, ki jih solastniki prenesejo v dolgoročno učinkovito vodenje podjetja.

 • Od nas lahko pričakujete popolno iskrenost.
 • Znamo poslušati in postavljati prava vprašanja za vas.
 • Imamo dodelan koncept s katerim vas pripeljemo do vaših skupnih ciljev.

Ključno je, da se oblikuje skupna vizija. Razdelitev odgovornosti solastnikom omogoča jasno komunikacijo in učinkovito vodenje podjetja ter posledično manj stresnih situacij.

Lastniške cilje dosežemo na način, da jasno definiramo predvsem:

 • jasno skupno vizijo in strategijo nadaljnjega razvoja podjetja;
 • prevzem ključnih funkcij, odgovornosti in pristojnosti;
 • razdelitev nalog glede na zastavljene prioritete;
 • način učinkovitega odločanja lastnikov.
Dogovore zapišemo v Lastniški Ustavi, ki zajema tudi:

 • pravična izplačila nagrad in dobičkov solastnikom;
 • kaj se zgodi z lastniškim deležem v primeru dedovanja;
 • izstopni pogoji posameznika in določitev višine izplačila;
 • delo zakonskih partnerjev in zaposlovanje družinskih članov.

KAJ SO ELEMENTI KVALITETNEGA SVETOVANJA?

Svetovanje v osnovi zvišuje stopnjo pripravljenosti na spremembo za podjetnikov napredek.

Nujno je, da rešitev izhaja iz podjetnika. Da jo res razume in zanj predstavlja dodano vrednost za delovanje podjetja.

Naše stranke občutijo konkreten doprinos z visoko stopnjo strukturiranosti procesa in jasno metodologijo dela.

Tak način dela nam omogoča učinkovito razreševanje izzivov, ki podjetju dolgoročno škodijo, podjetnikom pa povzročajo stres.


KAKO V PRAKSI POTEKA DELO Z NAMI?

Pošljite nam povpraševanje ali nas pokličite. Poslali vam bomo vprašalnik, ki nam služi kot priprava na brezplačno online srečanje.

Sledi 30 minutni online sestanek. Zastavimo vam dodatna vprašanj za našo pripravo. Obenem se dogovorimo za termin enournega brezplačnega info srečanja. Sestanek poteka v živo v naših prostorih na Vodovodni 100 v Ljubljani.

Na tem brezplačnem informativnem srečanju ugotavljamo vaše ključne izzive. Pojasnimo, kako konkretno vam lahko svetujemo. Po sestanku prejmete našo nezavezujočo ponudbo.Želite nov vpogled v vaše poslovanje?

Srečajte se z nami na brezplačnem informativnem sestanku.


Lahko pa enostavno izpolnete kontaktni obrazec in poklicali vas bomo za določitev termina brezplačnega informativnega sestanka.